Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Punkt konsultacyjny

W naszej Placówce istnieje Punkt Konsultacyjny dostępny dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi. Mogą w nim uzyskać pomoc specjalistów nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół konsultacyjny ds. uczniów niepełnosprawnych

Kto tworzy zespół?

  • liderzy zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta
  • nauczyciele – specjaliści (w zależności od rodzaju problemu i potrzeb niepełnosprawnego dziecka, potrzeb nauczycieli, czy rodziców)

Kto może korzystać z konsultacji?

  • nauczyciele szkół ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi

W jakim zakresie zespół udziela konsultacji?

  • w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • w zakresie organizowania i udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności metodycznego i merytorycznego wsparcia dla nauczycieli

W jaki sposób zespół pracuje?

  • po otrzymaniu informacji e-mail lub telefonicznej z opisem problemu – określeniem rodzaju specjalnej potrzeby edukacyjnej ucznia, członkowie zespołu w ciągu 5 dni roboczych ustalają termin spotkania i informują o nim osoby zainteresowane

Zapraszamy do kontaktu: konsultacjespe@wp.pl