Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Rada Miejska Miasta Grudziądza dnia 22 czerwca podjęła uchwałę na mocy której z dniem 1 września br. powstaje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1 z siedzibą przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu. Placówka będzie wchodzić w skład powstającego Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych składających się z SOSW Nr 1 i ORW Nr 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejną formę pracy z dziećmi to odpowiedź na potrzeby środowiska.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zgodnie z programem i zaleceniami wynikającymi z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane są w wymiarze minimum 8 godzin dziennie i prowadzone są przez różnorodnych specjalistów.