Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Trochę o nas

Oferujemy:

 • całodobową opiekę od poniedziałku do piątku
 • bezpłatne zakwaterowanie (opłata tylko za wyżywienie)
 • poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwijania zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego

Rozkład dnia w internacie:

 • 6:00 – 6:30 –  dyżur ogólny
 • 6:30 – 8:00 –  ranek
 • 13:30 – 14:15, a w piątek 12:30 – 13:15 – obiad
 • 14:15 – 15:30 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków
 • 15:30 – 16:30 – nauka własna
 • 16:30 – 17:45 –  czas wolny zorganizowany – zajęcia wychowawcze, tematyczne zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany miesiąc
 • 17:45 – 18:20 –  kolacja
 • 18:20 – 19:00 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków
 • 19:00 – 20:00 –  toaleta wieczorna i dyżury grupowe
 • 20:00 – 21:00 –  rozmowy indywidualne i przygotowanie do snu
 • 21:00 – 22:00 –  cisza nocna, dyżur ogólny
 • 22:00 – 6:00 – dyżur nocny wychowawców

W internacie działa Zespół Liderów, który tworzą wybierani demokratycznie przedstawiciele z poszczególnych grup wychowawczych. Opiekunem Zespołu jest pani Małgorzata Nowak. Zespół został powołany do krzewienia wśród wychowanków idei samorządności i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.Wychowankowie mogą realizować swoje zainteresowania w:

 • modelarstwie,
 • gospodarstwie domowym,
 • sporcie,
 • muzyce,
 • plastyce.

Wspólnie w czasie popołudniowym realizujemy konkursy, odbywają się uroczystości, turnieje – wszystko to wpływa na wspaniałą atmosferę w placówce.Pracujemy w czterech grupach wychowawczych.