Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Historia Ośrodka

Oto kilka ważniejszych dat z bogatej i długiej historii naszego Ośrodka. (M. Ambrosius-Okońska)

 • marzec 1948 r. – z inicjatywy Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego w Toruniu powołano w Świeciu n/Wisłą placówkę dla dzieci upośledzonych umysłowo. Powstała ona przy państwowym Szpitalu Psychiatrycznym, a pierwszym jej kierownikiem został Czesław Piotrowski, nauczyciel Szkoły Specjalnej w Bydgoszczy
 • marzec 1948 r. – z inicjatywy pani Zarębskiej nastąpiło otwarcie szkoły
 • 6 lipca 1949 r. – w związku z trudną sytuacją lokalową podjęta została decyzja o przejęciu na potrzeby placówki kompleksu baraków poniemieckich w Grudziądzu między ulicami Waryńskiego i Mikołaja z Ryńska. Rozpoczęto remont obiektu
 • luty 1950 r. – zakończone zostały prace remontowe. Pierwszym kierownikiem Państwowego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu został mianowany pan Stanisław Pokojski
 • 1 marca 1950 r. – do Grudziądza przyjechali pierwsi wychowankowie
 • rok szkolny 1957/58 – do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dołączono zakład „Caritas” nr 1 i 2 w Grudziądzu oraz Państwową Szkołę Specjalną przy ul. Sikorskiego
 • rok szkolny 1959/60 – w Ośrodku rozpoczęto kształcenie zawodowe młodzieży
 • rok szkolny 1970/71 – rozwiązano szkołę zawodową a jej uczniów skierowano do nowopowstałej w Grudziądzu przy ul. Kasprowicza, szkoły zawodowej
 • rok 1970 – Ośrodek Szkolno–Wychowawczy został przemianowany na Państwowy Zakład Wychowawczy. Dyrektorem placówki został pan Józef Rybczyński. Pełnił on tę funkcję do roku 1975
 • rok 1975 – funkcję dyrektora objął pan Stefan Marciniak
 • rok 1978 – dyrektorem został pan Zdzisław Lewandowski
 • rok 1989 – Państwowy Zakład Wychowawczy został przemianowany na Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1
 • rok 1993 – w związku z nie najlepszą sytuacją mieszkalną i sanitarną wychowanków oraz brakiem funduszy na remont, Kuratorium Oświaty podjęło decyzję o przeniesieniu Ośrodka z obiektów przy ul. Waryńskiego do gruntownie wyremontowanych dla potrzeb placówki obiektów przy ul. Parkowej 25
 • 1 wrzesień 1994 r. – nastąpiło przeniesienie Ośrodka do nowych budynków (szkoła, internat, hala sportowa, stołówka)
 • wrzesień 1997 – dyrektorem Ośrodka została pani Daniela Zamyślewska
 • rok szkolny 1998/99 – oddany został do użytku basen
 • wrzesień 2007nadanie ośrodkowi imię „Polskich Olimpijczyków”, nowym dyrektorem została pani Anna Drozdowska, która funkcję pełni do dziś