Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Koncepcja pracy Placówki

„Bo trzeba wciąż piąć się na szczyt … „

  1. Poszanowanie godności każdego człowieka.
  2. Wzajemne zrozumienie i poczucie więzi.
  3. Indywidualne wymagania wobec uczniów i wychowanków.
  4. Nowe, niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie edukacji i wychowania.
  5. Otwartość na potrzeby środowiska lokalnego.
  6. Samorządność uczniów i wychowanków.
  7. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
  8. Pokonywanie własnych słabości.
  9. Zaangażowanie całej społeczności w życie placówki.

Indywidualność – Jedność – Harmonijny rozwój

Wartości – odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, poszanowanie drugiego człowieka, partnerstwo, dialog, dobra komunikacja interpersonalna – jako podstawa dla określenia wizji  i skutecznej realizacji zamierzonych celów.

Wizja Zespołu jako organizacji uczącej się, o wysokich standardach, nowoczesnej, cieszącej się uznaniem, otwartej na indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego i jego rodziców, kreatywnej, gdzie można uzyskać wsparcie i zrozumienie, w której zapewnia się harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka przygotowując je do samodzielności i życia w społeczeństwie z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.