Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Program pilotażowy "Rehabilitacja 25 plus"

Uruchomiono pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany przez PFRON. Placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu realizowany jest od roku szkolnego 2018/2019 i kolejno przez lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  Na rok szkolny 2023/2024 został złożony wniosek o realizację programu w placówce.

Zapraszamy do kontaktu na temat programu i możliwości uczestnictwa w nim w naszej Placówce.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/