Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Patron

Dyskusje nad wyborem imienia dla Ośrodka trwały kilka lat i po wielu konsultacjach z rodzicami, uczniami, nauczycielami wybrano propozycję następującą: Polskich Olimpijczyków.

Co zadecydowało o takim wyborze?

  • Wartości wychowawcze związane ze sportem i ideami olimpijskimi (zasada fair play, pokonywanie własnych słabości, szacunek dla rywala, uczciwa rywalizacja),
  • Fakt, że sport odgrywał zawsze w pracy z naszymi dziećmi ważną rolę,
  • Osiągnięcia sportowe naszych uczniów,
  • Patriotyczny charakter imienia,
  • Wspaniałe warunki do uprawniania sportu w Ośrodku.

Sport jest sposobem na życie, tak mówili sportowcy-olimpijczycy, którzy spotykali się z naszą młodzieżą. Zapewnia wszechstronny rozwój psychofizyczny. Kształtuje charakter. Pozwala umiejętnie planować swój czas, wyładować energię w akceptowany społecznie sposób. Są to wartości, na które zwracać uwagę kształtując postawę młodego pokolenia.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej miasta Grudziądza w marcu 2007 roku na wniosek Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Grudziądzu nadano Ośrodkowi imię Polskich Olimpijczyków.

Uroczystość wręczenia sztandaru Ośrodkowi i oficjalnego odczytania aktu nadania imienia odbyła się 20 czerwca 2007 roku.

Prace nad wyborem patrona szkoły trwały dwa lata. Pośród proponowanych kandydatur nie było zdecydowanego faworyta. Pojawiały się nazwiska poetów, sportowców a wszystko związane było z Polską i to dało początek próbom pogodzenia idei patriotyzmu z hasłem akceptowanym przez ogół zainteresowanych czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wreszcie po konsultacjach z Radą Pedagogiczną z udziałem Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy na patrona naszej szkoły propozycję, która brzmi Polskich Olimpijczyków. Wybierając Polskich Olimpijczyków na patrona szkoły kierowaliśmy się tym, że sport i olimpizm w prawie sześćdziesięcioletniej historii szkoły zawsze znajdowały ważne miejsce w jej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od wielu lat uczniowie nasi aktywnie uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych i to z wielkimi sukcesami. Bliskie są nam osiągnięcia naszych paraolimpijczyków i nawet mieliśmy swojego reprezentanta w kadrze paraolimpijskiej.

Wierzymy, że edukacja przez sport oraz edukacja olimpijska pomaga we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Wartości olimpijskie, np. zasadę fair play we współzawodnictwie, pokonywanie własnych słabości, wiarę w zwycięstwo, szacunek i tolerancję dla rywala zmagań sportowych (często innej rasy lub narodowości) można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważne obok innych drogowskazy w życiu codziennym.

O wyborze patrona w dużej mierze zadecydowały wartości jakie niosą idee olimpijskie. Czysta, sportowa walka, uczciwa rywalizacja, postępowanie zgodne z zasadami „fair play”, satysfakcja którą daje nie tylko zwycięstwo, ale również sposób w jaki się walczyło,  umiejętność ponoszenia porażki i to, że podjęło się zmagania. Od początku istnienia szkoły staramy się wprowadzać w życie te zasady, teraz odwołując się do patrona szkoły będzie nam łatwiej je realizować. Olimpijczycy uczą nas, że marzenia się spełniają, potrzebny jest jednak do tego wysiłek, cierpliwy trening oraz upór w dążeniu do celu. Nasi uczniowie dobrze rozumieją, że na sukces w edukacji i w sporcie trzeba się mocno napracować. Teraz będą dla nas wzorem w naszych dążeniach i poczynaniach wielcy polscy sportowcy. Nadanie szkole imienia Polskich Olimpijczyków umożliwia uczniom lepsze zrozumienie idei olimpizmu. Wychowawcom pozwala kreować taki obraz dobrego sportowca, który może być wzorem dla dzieci i młodzieży.

Czy olimpizm może być sposobem na życie i to nie tylko dla sportowców? Czy uniwersalne wartości idei fair play, coś znaczą w życiu rodzinnym, klasie, w szkole, w kręgach koleżeńskich, w stosunkach międzyludzkich, polityce, biznesie? Chyba tak, bo przecież takie wartości jak uczciwość, wiara zwycięstwo, poszanowanie drugiego człowieka są uniwersalne. Dlatego imię Polskich Olimpijczyków uważamy za najlepsze dla naszej placówki.

20.06.2007 roku spełniły się marzenia wielu uczniów, nauczycieli, rodziców, Ośrodek otrzymał imię i sztandar. Imię Polskich Olimpijczyków. Dzień ten został ustanowiony świętem Ośrodka, dla uczczenia tak doniosłej uroczystości w ścianie budynku internatu wmurowano tablicę pamiątkową, wydano pamiątkowy medal z gliny, skomponowano i napisano słowa hymnu Ośrodka.