Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Szkoła Podstawowa

  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Oddziały klasowe liczą od 2 do 4 uczniów.
  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oddziały klasowe liczą do 8 uczniów.
  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Oddziały klasowe liczą do 16 uczniów.

Z uwagi na stan zdrowia dziecka utrudniający bądź uniemożliwiający uczęszczanie na zajęcia organizujemy nauczanie w formie indywidualnych zajęć zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi organizujemy dla uczniów zgodnie z ich potrzebami zajęcia rewalidacyjne np.: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A. Tomatis, Kynoterapia, Makaton, EEG Biofeedback, terapisa taktylna, elementy terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa, sala doświadczania świata, rozwój aktywności twórczej, zajęcia muzyczne.

Zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę świetlicową.

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychoedukacyjnymi.