Narzędzia ułatwień dostępu
Zamknij
Większa czcionka
Większe odstępy między literami
Większe odstępy między wyrazami
Większa interlinia
Kontrast
Jasność
Nasycenie kolorów
Sepia
Odwróć kolory
Skala szarości
Wyróżnij linki
Wyróżnij nagłówki
Czcionka przyjazna dla dysklektyków
Wyłącz animacje
Ukryj zdjęcia
Zresetuj ustawienia

Zakup, dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka w ZPER w Grudziądzu dla osób z niepełnosprawnymi - w ramach Obszaru B "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"

Zakup, dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka w ZPER w Grudziądzu dla osób z niepełnosprawnymi – w ramach Obszaru B „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Data odbioru robót: 30.04.2024 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 189 666,00 zł

Kwota przyznana ze środków Funduszu: 119 316,00 zł

Kwota faktycznie wykorzystana ze środków Funduszu: 104 316, 00 zł

Udział innych niż Fundusz źródeł finansowania projektu: 85 350,00 zł

Celem projektu była wymiana (zakup, dostawa i montaż) wybudowanej w roku 1995 pionowej windy osobowo-towarowej na nową w budynku Ośrodka w Zespole Edukacyjno-Rewalidacyjnych z uwagi na jej niezadowalający stan techniczny, który nie zapewniał sprawnej , bezusterkowej i w pełni dostępnej komunikacji pionowej między 5 kondygnacjami. Dzięki wymianie windy w już istniejącym szybie windowym na nową – dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zostały zapewnione, w sposób stały i bezpieczny, odpowiednie warunki do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie zrealizowane w roku 2024.